ประวัติโรงเรียน

ป้ายโรงเรียน

ประวัติ โรงเรียน โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตั้งอยู่เลขที่0170 / 7  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 โทร.023738744   มีพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน   เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อ 16 เมษายน 2479 โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน ปี พ.ศ. 2498นาย พิจิตร กะระเดชศรี ครูใหญ่ ได้สร้างอาคารเรียน โดยใช้ วัสดุจากศาลาหลังเก่าและ คุณป้านาง อุษณะปะหาสน์ บริจาคเงินสมทบ 3,000 บาท พ.ศ. 2500 ได้งบประมาณ จากรัฐบาล 2,500 บาท สร้างอาคารเรียนที่สมบูรณ์ พ.ศ. 2512 ได้งบประมาณ 400,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ017 เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว พระครูวิมล กิตติสาโร อนุญาตให้ใช้ที่ดินติดลำคลอง จำนวน 2ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา

ปัจจุบัน โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง  เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นอนุบาลมี 4 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษามี 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 16 ห้องเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s