ไหว้ครู 58

DSC_0030

 

DSC_0039

 

DSC_0043

 

DSC_0060

DSC_0072

DSC_0083

DSC_0143

DSC_0156

 

 

 

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

โรงเรียนวัดลาดบัวขาวร่วมกับเขตสะพานสูงเวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่วัดลาดบัวขาว

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Ms.Anne-Katrin Baatz นักวิจัยชาวสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีเยี่ยมชมโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

Ms.Anne-Katrin Baatz จากศูนย์พืชผักโลก (AVRDC-The World Vegetable Center) ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับ “Vegetable go to school “ได้มาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียนพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสวนผักในโรงเรียน บริเวณสวนสมุนไพร และแปลงผักปลอดสารพิษ ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

Untitled-1

1423823703711

1423823701761

1423823704450

1423823702655

1423823703521

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

คนเก่งของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

numrin

เด็กหญิงธนภรณ์  พูนถาวรสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดีของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สอบได้ลำดับที่ ๒ ของสำนักงานเขตสะพานสูงได้รับทุนประเภท ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทุนละ ๖๐๐ บาท

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น