โรงเรียนวัดลาดบัวขาวเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รับสมัคร นร copy

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

ขอเชิญร่วมงานสานฝันวันบัวบานครั้งที่ 5

เซม copy

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

ภาพบรรยากาศคอนเสริ์ตรวมใจสายสัมพันธ์เพื่อการกุศลงานประจำปีวัดลาดบัวขาว

คุณครูอารีรัตน์  วัฒนรุ่งเรืองและคุณครูณรงค์  ภักดีนอก พิธีกรในงาน

1

 

รำโปงลางเปิดวง

3

 

การแสดงดนตรีเพลงค้างคาวกินกล้วยโดยวงดนตรีโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

4

 

การแสดงดนตรีเพลงชูวับๆโดยนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

5

 

การแสดงประกอบเพลงผู้หญิงลัลลาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

6

 

การแสดงประกอบเพลงไม่อ้วนก็ได้ว้าโดยนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

7

 

นางสาวชมชนก  ทวิชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาวมอบของที่ระลึกให้กับนักร้องจาก KPN

8

 

การแสดงดนตรีเพลงศรัทธาโดยนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

14

 

การแสดงดนตรีเพลงหนุ่มน้อยโดยนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

15

 

การแสดงดนตรีเพลงภูมิแพ้กรุงเทพฯโดยคุณครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

17

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

บรรยากาศงานคอนเสิร์ตรุ้งสีวิถีพุทธ

IMG_1044

 

นางส่าวชมชนก ทวิชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาวกล่าวรายงานการจัดงานคอนเสิร์ติรุ้งสีวิถีพุทธ

IMG_1046

 

ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์  คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กล่าวเปิดงานคอนเสิร์ตรุ้งสีวิถีพุทธ

IMG_1039

 

พิธีกรจาก KPN กล่าวดำเนินรายการ

IMG_1053

 

ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูงและผู้บริหารของ KPN ร่วมกันเปิดงานคอนเสิร์ต รุ้งสีวิถีพุทธ

IMG_1062

 

IMG_1063

 

ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์  คงธนสารสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง มอบของที่ระลึกและกระเช้าผลไม้ให้แก่ผู้บริหาร KPN

IMG_1065

 

นางสาว ชมชนก ทวิชัย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว  มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่ ว่าที่ร้อย ตรี สมสิทธิ์  คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง

IMG_1066 IMG_1067 IMG_1068 IMG_1069 IMG_1070 IMG_1071 IMG_1072 IMG_1073 IMG_1074 IMG_1075 IMG_1076 IMG_1077 IMG_1078 IMG_1079

นางสาวชมชนก ทวิชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาวมอบของที่ระลึกให้แก่ หัวหน้าฝ่ายเขตสะพานสูง  ศึกษานิเทศ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตสะพานสูง

IMG_1086 IMG_1095 IMG_1108 IMG_1111 IMG_1118 IMG_1119 IMG_1122 IMG_1147 IMG_1149 IMG_1152

IMG_1161 IMG_1172 IMG_1174 IMG_1189 IMG_1192 IMG_1198 IMG_1199 IMG_1212

 

บรรยากาศในงานคอนเสิร์ต รุ้งสีวิถีพุทธ

 

 

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

IMG_0339

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว นางสาวชมชนก ทวิชัย กล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กต่อประธานในพิธี

IMG_0364

ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันเด็ก

IMG_0395

ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

IMG_0380

เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว พระครูประทุมบุษโยภาส มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

IMG_0435

IMG_0423

การแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

IMG_0413

IMG_0412

การแสดงนาฎศิลป์ของนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

IMG_0469

IMG_0687

IMG_0698

IMG_0695

IMG_0715

ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาวแจกของขวัญให้แก่นักเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น