บันทึกเทปโทรทัศน์รายการข่าวดีจะดัง

วันพุธ ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ รายการข่าวดีจะดัง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ได้มาบันทึกเทปโทรทัศน์เรื่อง ปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันและเด็กนักเรียนมีส่วนในการกำหนดรายการอาหาร ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

IMG_6738

นักเรียนเก็บผักบุ้งปลอดสารพิษที่ปลูกไว้

IMG_6760

นักเรียนนำผักบุ้งไปส่งโรงครัวเตรียมประกอบอาหาร

IMG_6763

นักเรียนนำผักบุ้งส่งให้แม่ครัวเพื่อประกอบอาหาร

IMG_6765

แม่ครัวประกอบอาหารตามรายการอาหารที่กำหนดไว้

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

คนเก่งของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

numrin

เด็กหญิงธนภรณ์  พูนถาวรสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดีของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สอบได้ลำดับที่ ๒ ของสำนักงานเขตสะพานสูงได้รับทุนประเภท ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทุนละ ๖๐๐ บาท

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

ซ้อมหนีไฟประจำปี 2557

IMG_7099

เจ้าหน้าที่สถานนีดับเพลิงหัวหมากให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

IMG_7102

สาธิตการดับเพลิงกรณีที่แก๊สรั่ว แต่ยังมีสายแก๊สติดอยู่กับถังแก๊ส

IMG_7109

กรณีที่แก๊สรั่วแล้วมีไฟติดที่ปลายสายแก๊ส ให้ค่อยหยิบสายแก๊สขึ้นมา

IMG_7110

เมื่อจับสายแก๊สได้แล้วให้ยกปลายสายขขึ้นเหนือศรีษะ สบัดข้อมือลงมาด้วยความรวดเร็วไฟก็จะดับ

IMG_7111

ตัวแทนคุณครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาวทดลองดับไฟในกรณีที่แก๊สรั่วแต่ยังมีสายแก๊สอยู่

IMG_7113

ตัวแทนคุณครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาวทดลองดับไฟในกรณีที่แก๊สรั่วแต่ยังมีสายแก๊สอยู่

IMG_7115

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวทดลองดับไฟในกรณีที่แก๊สรั่วแต่ยังมีสายแก๊สอยู่

IMG_7123

สาธิตการดับเพลิงกรณีแก๊สรั่วแล้วไม่มีสายแก๊สแต่ยังมีวาวควบคุมแก๊สอยู่

IMG_7125

กรณีที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงให้ฉีดไปที่ฐานของไฟ ไฟก็จะดับ

IMG_7130

สาธิตการดับเพลิงกรณีแก๊สรั่วแล้วไม่มีสายแก๊สแต่ยังมีวาวควบคุมแก๊สอยู่แต่ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง

IMG_7134

ให้เข้าด้านหลังของไฟหรือเข้าไปหาถึงแก๊สในทิศทางตรงข้าม เพื่อปิดวาวแก๊สที่ถัง

IMG_7139

ตัวแทนครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาวทดลองใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในกรณีที่แก๊สรั่ว  ไม่มีสายแก๊สติดอยู่ แต่มีวาวแก๊สติดอยู่ที่ถังให้ทำการฉีดสารเคมีดับเพลิงที่ฐานของไฟแล้วค่อยปิดวาวควบคุมแก๊ส

IMG_7145

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวทดลองใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในกรณีที่แก๊สรั่ว  ไม่มีสายแก๊สติดอยู่ แต่มีวาวแก๊สติดอยู่ที่ถังให้ทำการฉีดสารเคมีดับเพลิงที่ฐานของไฟแล้วค่อยปิดวาวควบคุมแก๊ส

IMG_7146

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวทดลองใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในกรณีที่แก๊สรั่ว  ไม่มีสายแก๊สติดอยู่ แต่มีวาวแก๊สติดอยู่ที่ถังให้ทำการฉีดสารเคมีดับเพลิงที่ฐานของไฟแล้วค่อยปิดวาวควบคุมแก๊ส

IMG_7149

เจ้าหน้าที่สาธิตการดับเพลิงกรณีที่เพลิงไหม้ที่พื้นและมีเชื้อเพลิง ให้ฉีดสารเคมีดับเพลิงที่ฐานของไฟแล้วส่ายปากอุปกรณ์ดับเพลิงไปให้ทั่วจนกว่าไฟจะดับ

IMG_7152

ตัวแทนครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาวทดลองดับเพลิงกรณีที่เพลิงไหม้ที่พื้นและมีเชื้อเพลิง

IMG_7154

เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงหัวหมากจะทำการสาธิตการจับงู

IMG_7159

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงหัวหมากสาธิตการคล้องงู

IMG_7160

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหัวหมากจับงูเข้ากรงขัง

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

วันเข้าพรรษาปีการศึกษา 2557

IMG_6784

พระภิกษุสงฆ์วัดลาดบัวขาวนำแห่เทียนเข้าพรรษา

IMG_6785

ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตสะพานสูงร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา

IMG_6776

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาวพร้อมด้วยประชาชนและนักเรียนร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา

IMG_6792

ทหารจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา

IMG_6844

ทหารจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา

IMG_6799

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา

IMG_6820

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา

IMG_6798

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา

 

 

 

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2557

1

นางเทียมดาว  เสนะวีณี  กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงานวันสุนทรภู่

2

รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว นายประเสริฐ บุญสันท์กล่าวเปิดงานวันสุนทรภู่

3

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวอ่านคำกลอนสุนทรภู่และดำเนินรายการ

4

การแสดงขับร้องเพลงของนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

5

คณะคุณครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาวร่วมถ่ายรูปกับตัวแทนนักเรียนที่แสดง

6

การแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน

7

การแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน

8

มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการเขียนเรียงความ

9

มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการเขียนเรียงความ

13

คณะคุณครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาวร่วมกันถ่ายรูปกับนักเรียนที่ชนะเลิศ

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557

1

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวนำกล่าวคำบูชาครู

2

พระอาจารย์ทำการเจิมหนังเพื่อเป็นศิริมงคล

3

ตัวแทนนักเรียนถวายพานธูปเทียนและพานดอกไม้

4

ตัวแทนนักเรียนถือพานธูปเทียนและพานดอกไม้

5

ตัวแทนนักเรียนนำพานธูปเทียนและดอกไม้ไหว้ครู

6

นักเรียนนำดอกไม้เพื่อทำพิธีไหว้ครู

7

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

ภาพบรรยากาศคอนเสริ์ตรวมใจสายสัมพันธ์เพื่อการกุศลงานประจำปีวัดลาดบัวขาว

คุณครูอารีรัตน์  วัฒนรุ่งเรืองและคุณครูณรงค์  ภักดีนอก พิธีกรในงาน

1

 

รำโปงลางเปิดวง

3

 

การแสดงดนตรีเพลงค้างคาวกินกล้วยโดยวงดนตรีโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

4

 

การแสดงดนตรีเพลงชูวับๆโดยนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

5

 

การแสดงประกอบเพลงผู้หญิงลัลลาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

6

 

การแสดงประกอบเพลงไม่อ้วนก็ได้ว้าโดยนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

7

 

นางสาวชมชนก  ทวิชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาวมอบของที่ระลึกให้กับนักร้องจาก KPN

8

 

การแสดงดนตรีเพลงศรัทธาโดยนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

14

 

การแสดงดนตรีเพลงหนุ่มน้อยโดยนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

15

 

การแสดงดนตรีเพลงภูมิแพ้กรุงเทพฯโดยคุณครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

17

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น